loading

Pomiary instalacji elektrycznych

Przeprowadzane przez nas pomiary elektryczne mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom sprawdzanej instalacji. Wykonujemy je na terenie mieszkań, domów, budynków użyteczności publicznej, biur, a także przedsiębiorstw i hal magazynowych. Sprawnie działająca instalacja elektryczna nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub zwarcia, które mogłoby wywołać pożar. Jest to również zapewnienie ochrony przed porażeniem prądem. Pomiar instalacji wykonuje wykwalifikowany elektryk, który po całym badaniu sporządza stosowny protokół pomiary. W razie wystąpienia komplikacji podczas przeglądu udziela on informacji na temat proponowanych rozwiązań, a także istnieje możliwość natychmiastowej naprawy usterki.

Pomiary elektryczne

Podczas realizacji zlecenia wykonujemy:

Protokół pomiarowy

W protokole pomiarowym zamieszczamy najważniejsze informacje:

Przegląd instalacji elektrycznej

Pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych oraz innych elementów instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych, oraz w podmiotach gospodarczych wykonujemy zgodnie z przepisami prawa. W ustawie Prawo budowlane znajduje się zapis, że każdy właściciel domu powinien dokonywać pomiarów przynajmniej raz na pięć lat. Z doświadczenia jednak wiemy, że najlepszym rozwiązaniem są oględziny i pomiary przeprowadzane raz do roku. Dzięki temu domownicy i użytkownicy budynków mają pewność co do pracy instalacji i gwarancję bezpieczeństwa. Zachęcamy do kontaktu osób, które są zdecydowane na wykonanie pomiarów przez naszych wykwalifikowanych elektryków.